หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


     
     
      
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
 
พัฒนาเส้นทางการคมนาคม ในตำบล

 
 
 
 
ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค / บริโภค / ระบบประปา
การขยายติดตั้ง ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 
 
ประชาชนร่วมมือกันกำจัดขยะมูลฝอยในตำบล

 
 
 
 
การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
การลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม
 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล

 
 
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
พัฒนาและส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าในชุมชน
 
 
 
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  
โทรศัพท์ 056-599-203 โทรสาร : 056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 1,480,759 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com