หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
วิสัยทัศน์
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคน
คลินิกหมอใจดี
สถานบริการด้านสุขภาพชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
1
2
3
4
5
 


     
     
      
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
 
การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ โดยมีจำนวนคู่สาย  7   คู่สาย
 
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่จำนวน  11  แห่ง
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้น ที่จำนวน  1  แห่ง
 
ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการได้ ครอบคลุม
       การติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมขนส่ง โดยทางบก ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน  3013  สายอำเภอทัพทัน - อำเภอสว่าง อารมณ์ - อำเภอลาดยาว
 
ถนนภายในเขตเทศบาล  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  34  สาย  
 
ถนนภายในเขตเทศบาล  เป็นถนนลูกรัง  จำนวน  3  สาย
 
   
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์จัดให้มีการการอำนวยการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน/สวัสดิการประชาชนภายในเขต เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ มีดังนี้
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างอารมณ์
 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล สว่างอารมณ์
 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
  แม่น้ำแควตากแดด เป็นแม่น้ำสายหลักใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ซึ่งแยกมาบรรจบจากลำคลองโพ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
              ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลสว่างอารมณ์ จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย แบบสังคมชาวชนบท ประชาชนในเทศบาลมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีเพราะมีการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างทั่วไป และชาว เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ นับถือศาสนาพุทธมีวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้ชาวเทศบาลตำบลสว่าง อารมณ์อยู่ กันอย่างสงบสุข  
   
 
         เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์มีการจัดการเกี่ยว กับการบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้
 
ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อวัน  1,347  กิโลกรัม
 
รถบรรทุกขยะขนาด  12  ตัน  1 คัน คนงาน จำนวน 6  คน      
 
วิธีการกำจัดขยะ  คือ การฝังกลบ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : .....................
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัอุทัยธานี 61150  
โทรศัพท์ : 056-599-203 โทรสาร :056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 4,750,898 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10