หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอบเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอบเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอบเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขอบเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)