หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)