หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2