หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรายรับ-รายจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4