หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3      4      5