หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


     
     
      
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
 
 
นักคิด นักพัฒนา นักวางรากฐาน กับแนวคิดสร้างศูนย์บูรณาการคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  
 

           เราจะก้าวต่อไป  อย่างไม่หยุดนิ่ง
นายกสมคิด   พวงชื่น  ผู้ที่อุทิศชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  อย่างน้อยก็คงการันตีได้ว่าย่อมต้องมีคุณลักษณะและศักยภาพในการบริหารงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเหนือสิ่งอื่นใด  ปริมาณความรักและความผูกพันที่มีต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ นั้นย่อมมีมากตามไปด้วย  แน่นอนว่า วันนี้แววตาของนายกสมคิด  มีความภาคภูมิใจในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่พัฒนาก้าวหน้าไปมาก  และเป็นความรู้สึกภูมิใจในความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  อย่างต่อเนื่องของเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
        นายกสมคิด  บอกว่า  สิ่งที่ผ่านมานั้น  ผมยอมรับว่าตั้งแต่ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542 ผมและทีมงานไม่ว่าจะเป็นรองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาล  รวมทั้งที่ปรึกษาได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการศึกษาดี  มีสุขภาพดี มีงานทำ  แก้ไขปัญหาความยากจนมีความกินดีอยู่ดี  ผมเริ่มตั้งแต่สำนักงานก่อน  ต้องมีการอบรมพนักงาน ให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตนเอง ต้องช่วยกันทำให้สำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน  สร้างระเบียบแก่พนักงาน  จนได้รับรางวัลระดับทอง  4  ปีซ้อน จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  และการประเมินการบริหารจัดการที่ดี(ธรรมาภิบาล) โดยได้คะแนนการประเิมิน 99 คะแนน (ปี 2550) และ 97  คะแนน (ปี 2551) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผมให้แนวทางความคิดพนักงาน  ลูกจ้าง  ว่าสำนักงานเปรียบเสมือนบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  และงานคือชีวิต  หมายความว่า  เราต้องทำงานให้เต็มที่ได้รับมอบหมาย  ถ้าเราไม่ตั้งใจทำงานอาจทำให้ถูกลงโทษ  เช่น  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ประชาชนเปรียบเสมือน  ญาติพี่น้อง  ลูกหลาน  ทำให้เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และมีความสุข จึงทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด  จนได้รับรางวัลบ้านน่าอยู่ คู่ครอบครัวไทย  จากกรมอนามัย
       ส่วนเรื่องการศึกษาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามส่งเสริมการศึกษา  ผมคิดเสมอว่า  การศึกษารอเวลาไม่ได้  เพราะลูกหลานของเราเติบโตขึ้นทุกวัน  ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน อื่นๆ รอเวลาได้ ผมจึงส่งเสริมครูสอนภาษา  ทุนการศึกษา และยังสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตราฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมืนมาตราฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  ยอดเยี่ยมระดับจัง
หวัดประจำปี 2551 และรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดกลางระดับจังหวัดประจำปี 2551  ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท  และตอนนี้ผมยังมีแนวความคิด ว่าจะดำเนินการสร้าง  เนอร์สเซอรี่อีก  งานด้านประเพณี  เช่นงานลอยกระทง  งานวัน 12 สิงหามหาราชินี  งานวันขึ้นปีใหม่  งานวันเด็ก  งานวันสงกรานต์  ผมจะทำแบบบูรณาการ  32  หน่วยงาน  รวมกับภาครัฐ   เอกชน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอสว่างอารมณ์  โดยมีนายอำเภอเป็นศูนย์กลาง อย่างงานลอยกระทงนั้น จะมีผู้คนมาร่วมสืบสานประเพณี  นับหมื่นคน และงานวัน 5 ธันวามหาราช ได้จัดมณฑลพิธี  อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ในด้านสุขภาพอนามัย  ผมได้เปิดคลินิกหมอใจดีขึ้น  เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลและปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นจากพยาบาล โดยเปิดทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 17.00 น.- 20.00 น. ในวันอังคาร และพฤหัสบดี ผมไปดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 250 คน โดยแบ่งเป็นวันละ 10 คน ในหนึ่งเดือนจะได้ 80  คน โดยมียาสามัญประจำบ้าน และมีสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ เพื่อเป็นประวัติ และจะได้ดูแลได้ถูกจุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 16.08 น. โดย คุณ สุรารักษ์ ช่วยดี

ผู้เข้าชม 4187 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  
โทรศัพท์ 056-599-203 โทรสาร : 056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 1,479,065 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com