หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)