หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
วิสัยทัศน์
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคน
คลินิกหมอใจดี
สถานบริการด้านสุขภาพชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
1
2
3
4
5
 


 
 
     
     
      
 
 
 
 
 
โอนย้าย (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1678  ตอบ 1  
แจ้งไฟฟ้าไม่ติด (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 368  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 494  ตอบ 1  
 
 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
ประกาศ คะแนนโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 8 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 252  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ย. 2551
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 77 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 74 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 122 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 131 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแ [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 188 
ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 221 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 209 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 218 
ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 

วัดสว่างอารมณ์
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนร่วมใจสามัคคี ๒ [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างรถไถตีดิน พร้อมพรวนดินและปรับเกลี่ยพื้นที่ ๑๖ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พลาสติกใส) -สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อนม ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

 
  อยู่ระหว่างแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อาชีพเสริม
 
 
 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
 
 
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
 
 

ข้าวกล้องหอมนิล
 

 
 
Line ทต.สว่างอารมณ์
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-599-203
สายตรงนายก
โทร : 087-197-9482
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัอุทัยธานี 61150  
โทรศัพท์ : 056-599-203 โทรสาร :056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 8,579,180 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10