หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
วิสัยทัศน์
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคน
คลินิกหมอใจดี
สถานบริการด้านสุขภาพชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
1
2
3
4
5
 


     
     
      
 
 
 
 
 
แจ้งไฟฟ้าไม่ติด (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 1  
รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3417  ตอบ 3  
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1173  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ย. 2551
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรฯ [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ไตรมาส-2-มกราคม-มีนาคม-256 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเสริม [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 240 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 145 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 163 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยาย [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 145 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเสริ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 162 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ไตรมาส-1 เดือน ตุลาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 65 

วัดสว่างอารมณ์
 


จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 880-8587 อุทัยธานี โดยวิ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลสว่างอา [ 25 มี.ค. 2564 ]ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โด [ 25 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุประกอบสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์-กองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]ซื้อสีน้ำมันเพื่อใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างรถไถปรับเกลี่ยดิน ในศูนย์บูรณาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์บูรณาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์บูรณาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อเสื่อลำแพน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์บูรณาการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์บูรณาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อข้าวสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]

 
 
ทต.ตลุกดู่ มอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในระยะกักตัว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลตลุกดู่ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน(พ.ศ 2561 - [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาง รายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาง ประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรั [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตาบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จาน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุทัยธานี โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อาชีพเสริม
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 135 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 179 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
 
 

ข้าวกล้องหอมนิล
 

 
 
Line ทต.สว่างอารมณ์
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : .....................
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัอุทัยธานี 61150  
โทรศัพท์ : 056-599-203 โทรสาร :056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 4,313,920 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10