หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ์
วิสัยทัศน์
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สว่างอารมณ
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคน
คลินิกหมอใจดี
สถานบริการด้านสุขภาพชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
1
2
3
4
5
 


     
     
      
 
 
 
 
 
รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3157  ตอบ 3  
สอบถามข่าวสมัครงาน (8 ส.ค. 2558)    อ่าน 2777  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ก.พ. 2558)    อ่าน 2210  ตอบ 0  
 
 
 
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากลมพายุฤดูร้อน [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 พ.ย. 2551
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ " เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผูกมิตรหน่วยงาน สืบสานประเพณี " รักสว่าง รักษ์สะอาด โปรดคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปี2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ลอกวัชพืชในคลองบริเวณศูนย์บูรณาการฯ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ลอกวัชพืชในสระหลวง [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 70 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตำบล [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 100 

วัดสว่างอารมณ์
 


จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปีง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อเลื่อยโค้ง ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลของเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (บริเวณจุดหลังสำนักงานเทศบาลแ [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนรักษ์สว่าง 2 ( [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข 4052 อุทัยธ [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]

 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5746 อุท [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการโครงการขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายโรงสี-บ้านนายพบ ขยันกสิกรรม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนเรียบคันคลองวังหน้าศาล ม.11 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองฉาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหลวง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน เดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ตามมาตรฐานกรมอนามัย นำไปแจกให้ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อาชีพเสริม
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 185 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
 
 

ข้าวกล้องหอมนิล
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-886-6992
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัอุทัยธานี 61150  
โทรศัพท์ : 056-599-203 โทรสาร :056-599-204  
จำนวนผู้เข้าชม 2,037,483 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2551  
จัดทำโดย Naxsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10